Επιμορφωτικό εργαστήριο για τα πρώτα 129 επιτελικά στελέχη
που θα τεθούν στη διάθεση Υπουργείων έως το τέλος του έτους
Στ. Παπασταύρου: «Η καλή νομοθέτηση είναι
αναγκαία προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιμορφωτικό εργαστήριο, με αντικείμενο την πλήρη εμπέδωση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών νομοτεχνικών πρακτικών. Στο εργαστήριο συμμετείχαν, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, συνολικά 240 στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους, να έχει ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία για τα πρώτα 129 επιτελικά στελέχη, προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των Υπουργείων.
«Είστε οι θεσμικοί νευροδιαβιβαστές που θα υπηρετήσουν την καλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας από και προς δημόσιους φορείς και κεντρική διοίκηση. Με την καταλυτική συμβολή σας χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικότερο, λειτουργικότερο, δικαιότερο για όλες και όλους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο Υπουργός Επικρατείας,  κ. ΣταύροςΠαπασταύρου.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης που υλοποιεί η Προεδρία της Κυβέρνησης, εντάσσεται, για πρώτη φορά, η εκπαίδευση -επιλεγμένων από τη Δημόσια Διοίκηση- επιτελικών στελεχών για τη στελέχωση Υπουργείων. Hκαθολική εφαρμογή πρακτικών καλής νομοθέτησης αποτελεί μια από τις σταθερές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όπως αναδείχθηκε και κατά το πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο.
Στη διαδικασία επιμόρφωσης θα συμμετέχουν πάνω από 250 επιτελικά στελέχη συνολικά, τα οποία και θα λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις ως νομοτέχνες, αναλυτές δημοσίων πολιτικών ή αναλυτές ψηφιακής πολιτικής. Ορισμένα εξ αυτών, δε, θα αποτελέσουν -εντός των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος- εκπαιδευτές εκπαιδευτών. Για την εκπαίδευσή τους έχει σχεδιαστεί μια σειρά επιμορφωτικών δράσεων.
Ο υπεύθυνος για το νομοθετικό έργο, Υπουργός Επικρατείας, τόνισε ότι «η καλή νομοθέτηση είναι αναγκαία προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων, δηλαδή αλλαγών στη λειτουργία του κράτους και οι αλλαγές μόνον εφόσον προέρχονται από καλή νομοθέτηση μπορεί να είναι αποτελεσματικές».
«Ο πολυδύναμος εκσυγχρονισμός της χώρας, που είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, υλοποιείται μέσα από δέσμες μεταρρυθμίσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας, δεδομένου ότι μόνον με καλή νομοθέτηση μπορεί να εξασφαλιστεί η συνοχή και ενιαία κατεύθυνση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών», κατέληξε.
Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της κυβέρνησης το εργαστήριο
Το εργαστήριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, από τον δημόσιο φορέα της Γαλλίας για παροχή τεχνογνωσίας, ExpertiseFrance, με την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκειά του απηύθυναν ομιλίες, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Γ.Γ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Στέλιος Κουτνατζής, η Γ.Γ. Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη, ο Ε.Γ. Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γιάννης Μαστρογεωργίου, καθώς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της DGREFORMDanieleDotto.